Dịch Vụ GP Studio

Chụp Ảnh Đà Nẵng – Hội An thay bạn lưu giữ thanh xuân!

Chụp Ảnh Đà Nẵng

Quay Phim Đà Nẵng

Chỉnh Sữa Ảnh Chuyên Nghiệp

Chụp ảnh Đà Nẵng

Chụp Ảnh Chân Dung

Ngoại Cảnh Đơn

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 20 tấm
 • Bao gồm make up
 • Tư vấn địa điểm chụp
 • Gửi file gốc qua drive

1.400.000 VNĐ

liên hệ ngay

Ngoại Cảnh ĐÔI – COUPLE

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 30 tấm
 • Bao gồm make up
 • Tư vấn địa điểm chụp
 • Gửi file gốc qua drive

2.500.000 VNĐ

liên hệ ngay

Ngoại Cảnh gia đình

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 20 tấm
 • Tư vấn địa điểm chụp
 • Gửi file gốc qua drive

3.000.000 VNĐ

liên hệ ngay

Chụp ảnh Đà Nẵng

Chụp Ảnh Sự Kiện – Event

PHóng sự

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 20 tấm
 • Bao gồm make up
 • Tư vấn địa điểm chụp
 • Gửi file gốc qua drive

1.400.000 VNĐ

liên hệ ngay

truyền thống

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 30 tấm
 • Bao gồm make up
 • Tư vấn địa điểm chụp
 • Gửi file gốc qua drive

2.500.000 VNĐ

liên hệ ngay

đám hỏi

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 20 tấm
 • Bao gồm make up
 • Tư vấn địa điểm chụp
 • Gửi file gốc qua drive

1.400.000 VNĐ

liên hệ ngay

thôi nôi – sinh nhật

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 30 tấm
 • Bao gồm make up
 • Tư vấn địa điểm chụp
 • Gửi file gốc qua drive

2.500.000 VNĐ

liên hệ ngay

Sự Kiện Cơ bản

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 20 tấm
 • Bao gồm make up
 • Tư vấn địa điểm chụp
 • Gửi file gốc qua drive

1.400.000 VNĐ

liên hệ ngay

Sự kiện phổ thông

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 30 tấm
 • Bao gồm make up
 • Tư vấn địa điểm chụp
 • Gửi file gốc qua drive

2.500.000 VNĐ

liên hệ ngay

Sự kiện cao cấp

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 20 tấm
 • Tư vấn địa điểm chụp
 • Gửi file gốc qua drive

3.000.000 VNĐ

liên hệ ngay

Quay Phim Đà Nẵng

Quay Phim Phóng Sự Cưới

Sự Kiện Cơ bản

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 20 tấm
 • Bao gồm make up
 • Tư vấn địa điểm chụp
 • Gửi file gốc qua drive

1.400.000 VNĐ

liên hệ ngay

Sự kiện cao cấp

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 20 tấm
 • Tư vấn địa điểm chụp
 • Gửi file gốc qua drive

3.000.000 VNĐ

liên hệ ngay

Quay Phim Đà Nẵng

Chỉnh Sữa Ảnh Chuyên Nghiệp

Retouch ảnh chân dung

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 20 tấm
 • Bao gồm make up
 • Tư vấn địa điểm chụp
 • Gửi file gốc qua drive

1.400.000 VNĐ

liên hệ ngay

chỉnh sữa ảnh sự kiện

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 20 tấm
 • Tư vấn địa điểm chụp
 • Gửi file gốc qua drive

3.000.000 VNĐ

liên hệ ngay