Chụp ảnh Đà Nẵng

Chụp Ảnh Chân Dung

Ngoại Cảnh Đơn

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 20 tấm
 • Bao gồm make up
 • Nàng thơ, cổ phục, áo dài,…
 • Gửi file gốc qua drive

2.000.000 VNĐ

liên hệ ngay

Ngoại Cảnh ĐÔI – COUPLE

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 30 tấm
 • Bao gồm make up
 • Tư vấn địa điểm chụp
 • Gửi file gốc qua drive

2.500.000 VNĐ

liên hệ ngay

Ngoại Cảnh gia đình

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 20 tấm
 • Tư vấn địa điểm chụp
 • Gửi file gốc qua drive

3.000.000 VNĐ

liên hệ ngay

Chụp ảnh Đà Nẵng

Chụp Ảnh Sự Kiện – Event

PHóng sự

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Gửi file gốc sau khi chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 30 tấm
 • 1 thợ (2 thợ 4.000.000 VNĐ)
 • Lễ, rước dâu, nhà hàng (1 ngày)

3.000.000 VNĐ

liên hệ ngay

truyền thống

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Gửi file gốc sau khi chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 30 tấm
 • 1 thợ nhà trai hoặc nhà gái

2.500.000 VNĐ

liên hệ ngay

đám hỏi

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Gửi file gốc sau khi chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 30 tấm
 • 1 thợ nhà trai hoặc nhà gái

2.000.000 VNĐ

liên hệ ngay

thôi nôi – sinh nhật

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Gửi file gốc sau khi chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 30 tấm
 • 1 thợ 1 địa điểm

1.500.000 VNĐ

liên hệ ngay

Sự kiện phổ thông

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 30 tấm
 • Chụp 1 địa điểm
 • Gửi file gốc qua drive

2.000.000 VNĐ

liên hệ ngay

Sự kiện cao cấp

 • Không giới hạn ảnh chụp
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 50 tấm
 • Chụp 2 địa điểm ( +1.000.000đ/1 địa điểm)
 • Gửi file gốc qua drive

3.000.000 VNĐ

liên hệ ngay

Quay Phim Đà Nẵng

Quay Phim Phóng Sự Cưới

gói Cơ bản

 • Tư vấn kịch bản
 • Quay tại 1 địa điểm
 • Video từ 2 đến 3 phút
 • Sử dụng 1 máy quay

4.000.000 VNĐ

liên hệ ngay

gói cao cấp

 • Tư vấn kịch bản
 • Quay tại 2 địa điểm
 • Video từ 3 đến 5 phút
 • Sử dụng 2 máy quay

6.000.000 VNĐ

liên hệ ngay

Quay Phim Highlight

Cơ bản

 • Tư vấn kịch bản
 • Quay tại 1 địa điểm
 • Video từ 3 đến 4 phút
 • Sử dụng 1 máy quay

3.000.000 VNĐ

liên hệ ngay

cao cấp

 • Tư vấn kịch bản
 • Quay tại 1 địa điểm
 • Video khoảng 5 phút
 • Sử dụng 2 máy quay

5.000.000 VNĐ

liên hệ ngay

Quay Phim Đà Nẵng

Chỉnh Sửa Ảnh Chuyên Nghiệp

Retouch ảnh chân dung

 • Chỉnh sửa màu sắc
 • Retouch ảnh
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 30 tấm

500.000 VNĐ

liên hệ ngay

chỉnh sửa ảnh sự kiện

 • Chỉnh sửa màu sắc
 • Xử lý da
 • Chỉnh sửa hậu kỳ 100 tấm

500.000 VNĐ

liên hệ ngay